WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ประเภท อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำ

ชื่อ อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น (สุขสมบูรณ์)

 พื้นที่ในความดูแลของ อบต. ประชาชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และการพักผ่อยหย่อนใจโดยเฉพาะช่วงเทศกาล เป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างโดย สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท สถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การตกปลา กางเต็นท์พักผ่อน หลังจากเที่ยวชมน้ำตกหรือป่ามูลหลง-มูลสามง่ามใน อุทยานแห่งชาติทับลาน .....

ชื่อ อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น2 (คลองกระทิง)

 พื้นที่ในความดูแลของ อบต. ประชาชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และการพักผ่อยหย่อนใจโดยเฉพาะช่วงเทศกาล เป็นอ่างเก็บน้ำมีความจุ 700,000 ลบ.ม. ที่สร้างโดย สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545 สถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การตกปลา กางเต็นท์พักผ่อน เช่นเดียวกัน

ชื่อ อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก

 พื้นที่ในความดูแลของ อบต. และ รพช. ประชาชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และการพักผ่อยหย่อนใจโดยเฉพาะช่วงเทศกาล อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอกนี้เป็นบริเวณที่น่าพักผ่อนกางเต็นท์ใกล้หุบเขาและสายน้ำ เพื่อ ชมนกเป็ดน้ำและตกปลา ท่ามกลางหุบเขาจะเห็นวิวทิวทัศน์ของแนวสันเขาวงที่ทอดยาวอย่างสวยงาม ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบๆบริเวณอ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับสันเขาวงและเขาสลัดได ติดกับเส้นทางที่จะเข้าไปบริเวณสันเขาแคบในอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่งดงามมากทั้งฝั่งเขาวงและเขาสลัดได ผ่านออกไปยังบ้านซับเต่า ตำบลอุดมทรัพย์ แต่หากใครชอบเส้นทางวิบาก เส้นทางไปบ้านตลิ่งชัน เป็นเส้นทางที่เหมาะกับจักรยานเสือภูเขา และรถออฟโรด ซึ่งจะทะลุออกไปยังท้ายเขื่อนลำแซะซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำอีกแห่งที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน

ชื่อ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

  เป็นอ่างเก็บน้ำ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 และ หมู่ 12 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน และ อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อ ไป ประชาชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และการพักผ่อยหย่อนใจ เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา จะเห็นวิวทิวทัศน์ของแนวสันเขายาวอย่างสวยงาม