WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


ทีมวิจัย โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน อำเภอวังน้ำเขียว ลงพื้นที่ ตำบล อุดมทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 .....


เริ่มสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ที่บริเวณ วัดเขาตะกุดรัง ตำบลอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว

คณะทำงาน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นำโดย ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร หัวหน้าโครงการ เริ่มงานโดย การสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ที่บริเวณ วัดเขาตะกรุดรัง ตำบลอุดมทรัพย์ บ้านห้วยน้ำเค็ม เขามะค่า และ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ที่ผ่านมา ท่ามกลางสายฝนอันชุ่มฉ่ำ และได้รับมอบภาพ  สมเด็จพระพุทธไตรโลกนาถมุนี ( หลวงพ่อใหญ่ ) วัดเขาตะกรุดรัง   จากเจ้าอาวาส มาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่โครงการ ฯ ต่อไปด้วย


การต้อนรับจาก ปลัด อบต. อุดมทรัพย์ และ รองหัวหน้าสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   ทีมคณะทำงาน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน อำเภอวังน้ำเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ได้รับการต้อนรับจาก ปลัด อบต. อุดมทรัพย์ และ รองหัวหน้าสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ที่อำนวยความสะดวกในการพาเยี่ยมชม วัดเขาตะกุดรัง เยี่ยมชมบริเวณจุดกางเต็นท์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติทับลาน ณ สถานีห้วยน้ำเค็ม และ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อบต. อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ตามลำดับ

 แม้สภาพอากาศในวันนั้นจะไม่ค่อยอำนวยมากนัก โดยมีฝนตกเกือบตลอดเวลาก็ตาม ทางเจ้าอาวาส และ ชาวบ้าน ตำบลอุดมทรัพย์ ก็มาร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งทีมคณะทำงานรู้สึกซาบซึ้งในความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

 ภาพบรรยากาศการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ การเยี่ยมชม

ภาพบรรยากาศการสนทนา  ภาพบรรยากาศการชมวิวท่ามกลางสายฝน