WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


  โลโก้ โครงการ "พัฒนาการท่องเที่ยว ตำบล ไทยสามัคคี " อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา

โลโก้โครงการ ออกแบบโดย นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร คณะทำงาน มทส.

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลไทยสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้โครงการเสริมสร้างและ พัฒนาประสิทธิภาพบริหารสถาบันอุดมศึกษา กรณีชุมชน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จัดทำต้นแบบโลโก้ “เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยเน้นความเรียบง่าย และ สื่อความหมาย ดังนี้

 1. ภูเขาสีเขียว 2 ลูก หมายถึง ลักษณะของพื้นที่เป็นภูเขา ที่ซับซ้อนกัน มีพรรณไม้หลากหลายชนิด จึงให้สีเขียวที่ต่างกัน
 2. คลื่นสีฟ้า 2 เส้นและ เมฆหมอก หมายถึง ลักษณะพื้นที่มีน้ำตก ลำธาร หรือ แหล่งน้ำ และ มีเมฆหมอกปกคลุมเกือบตลอดปี
 3. รูปคล้ายเขาสัตว์สีน้ำเงินเข้มโค้งขึ้น หมายถึง ลักษณะพื้นที่มีสัตว์ป่า หลากหลายชนิด รวมทั้งสัตว์หายากเช่นกระทิง โดยมี ชื่อสถานที่ หรือ ผลิตภัณฑ์ ของ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประกอบอยู่
Logo ต้นแบบ โครงการ พัฒนาการท่องเที่ยว ตำบล ไทยสามัคคี  อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมาของ มทส. ออกแบบโดย นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร คณะทำงาน มทส

   Logo ต้นแบบ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลไทยสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้โครงการเสริมสร้างและ พัฒนาประสิทธิภาพบริหารสถาบันอุดมศึกษา กรณีชุมชน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จัดทำต้นแบบโลโก้ “เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยเน้นความเรียบง่าย และ สื่อความหมาย ดังนี้

 1. ภูเขาสีเขียว 2 ลูก หมายถึง ลักษณะของพื้นที่เป็นภูเขา ที่ซับซ้อนกัน มีพรรณไม้หลากหลายชนิด จึงให้สีเขียวที่ต่างกัน
 2. คลื่นสีน้ำเงิน 2 เส้น หมายถึง ลักษณะพื้นที่มีน้ำตก ลำธาร หรือ แหล่งน้ำ และ มีเมฆหมอกปกคลุม
 3. รูปเขาสัตว์สีเทาดำโค้งขึ้น หมายถึง ลักษณะพื้นที่มีสัตว์ป่า หลากหลายชนิด รวมทั้งสัตว์หายากเช่นกระทิง โดยมี  ชื่อสถานที่ หรือ ผลิตภัณฑ์ ของ อำเภอ วังน้ำเขียว ประกอบอยู่

หลังจากการประชุมพิจารณาจากคณะทำงาน และ ชุมชนชาว ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว หลายครั้ง ในที่สุดมีความเห็นให้ปรับปรุงโลโก้ เป็นดังข้างล่างนี้

Logo โครงการ พัฒนาการท่องเที่ยว ตำบล ไทยสามัคคี  อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมาของ มทส. ออกแบบโดย นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร คณะทำงาน มทส

  โดยมีสิ่งที่ปรับปรุงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 1. เพิ่มเมฆหมอกเข้าไปอีก 2 แห่งเพื่อให้แสดงจุดเด่นของธรรมชาตินี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 2. เปลี่ยนสีของสิ่งที่แทนเขาสัตว์ หรือ การโอบอุ้มจากประชาชนเพื่อรักษาธรรมชาติ จากสีเทาดำ เป็น สีน้ำเงินเข้มแทน
 3. ลดความสูงของภูเขา หรือ เต้นท์ลงมาอีกเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริงมากขึ้น
 4. ปรับข้อความเป็น " ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา " เพื่อแสดงว่าอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาด้วย