รายชื่อร้านอาหาร Clean Food Good Taste
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วังน้ำเขียวดอทคอม

ลำดับ

ชื่อร้าน

เจ้าของกิจการ

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

อาหารแนะนำ

1

ร้านชาววัง

นางกมลพร แซ่ตั้ง

637 ต. วังน้ำเขียว

สุกี้ ,ผัดเห็ดหอม

2

ร้านสุกี้คุณต๋อย

นางวิภา ศิริรัตน์บุญขจร

19 ต.วังน้ำเขียว

044-228232-3

สุกี้ และ อาหารปลา

3

วิลลเลจฟาร์ม

น.ส.กนกวรรณ พัวอมรพงศ์

103 ม.7 ต.ไทยสามัคคี

044-228407-9

เสต็ก

4

ปลาเผา

น.ส.ลัดดาวัลย์ หวังค่ำกลาง

465 ม.10 ต.วังน้ำเขียว

044-228039

ปลาเผา ,ยำตะไคร้

5

ครัวประดู่

นางเสงี่ยม แสนดอนดู่

13 ม.3 ต.ไทยสามัคคี

044-228369

เสต็ก

6

ครัวน้องโอม

นายประวิทย์ ชูเมือง

156 ม.3 ต.ไทยสามัคคี

อาหารตามสั่ง

7

ครัวครูนิกร

นายนิกร ผิวกิ่ง

12 ม.10 ต.วังน้ำเขียว

044-228431

ผัดเผ็ดหมูป่า , อาหารป่า

8

พลอยทับทิม

นางลัดดา ศุกร์ฤกษ์

16 ม.8 ต.ไทยสามัคคี

อาหารตามสั่ง

9

เสต็กต้นน้ำ

นางอรัญญา พรมวิจิตร

147 ม.11 ต.อุดมทรัพย์

01-9552838

เสต็ก

10

ร้านชุมชนวังน้ำเขียว

นางนิตดา ทองคลี่

15 ม.11 ต.อุดมทรัพย์

อาหารตามสั่ง

11

บ้านกุลละวณิชย์

นายสมศักดิ์ กุลละวณิชย์

444/4 ม.1 ต.วังน้ำเขียว

044-228400

อาหารตามสั่ง

12

ครัวอิ่มสุข

นายมนตรี ชลายน

7 ม.15 ต.วังน้ำเขียว

01-9413896

เสต็ก,ไส้กรอกรมควันอ้อย,จิ้มจุ่ม

13

ไร่กฤษวรรณ

นายสุวุฒิชัย ถิระโคตร

210 ม.1 ต.วังน้ำเขียว

044-228467

ยำผักกูด,เสต็ก,เมี่ยงตะไคร้

14

ร้านลาบเหมียว

นางสุมาลี ดาวฤกษ์

72 ม.1 ต.วังน้ำเขียว

044-228102

ลาบ,น้ำตก

15

ครัวน้องนัท

นางดลพร ปักสำโรง

288/1 ม.1 ต.วังน้ำเขียว

044-228208

เกี๊ยวเสวย,ปลาแรดทอดกระเทียม

16

3 พี่น้อง

น.ส.วิไล ภักดีวุฒิ

79 ม.1 ต.วังน้ำเขียว

ก๋วยเตี๋ยว, ไก่ย่าง, ส้มตำ

17

แสวงโภชนา

นายแสวง เอกอนงค์

263 ม.1 ต.วังน้ำเขียว

044-228110

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ

18

ร้านคุณออมสิน

นางออมสิน คูณสันเทียะ

203 ม.5 ต.ไทยสามัคคี

044-228275

ก๋วยเตี๋ยว

19

ร้านปิ่นแก้ว

นางปิ่นแก้ว เหิมขุนทด

123 ม.5 ต.ไทยสามัคคี

อ่อมเพลี้ย , ลาบ

20

ร้านสมพร

นางสมพร ธาระลาภ

84 ม.11 ต.ไทยสามัคคี

ก๋วยเตี๋ยว

ลำดับ

ชื่อร้าน

เจ้าของกิจการ

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

อาหารแนะนำ

21

เจ๊นก

นางเครือวัลย์ เกตุพรมราช

47 ม.7 ต.อุดมทรัพย์

09-5830917

อ่อมเพลี้ย , ลาบ

22

แอบแซบ

นางแต๋ว มานะมี

77 ม.7 ต.อุดมทรัพย์

07-2526394

ก๋วยเตี๋ยว , สุกี้

23

ลาบอุดมทรัพย์

นายประสพสุข คงสา

249 ม.1 ต.อุดมทรัพย์

09-9492892

จิ้มจุ่ม , คอหมูย่าง

24

ร้านละมัย

นางละมัย สิงห์สระน้อย

84 ม.7 ต.อุดมทรัพย์

09-5805652

ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง

25

ร้านปราณี

นางปราณี นุชฉิมพลี

241 ม.1 ต.อุดมทรัพย์

ก๋วยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง

26

ครัวสวนป่า

นางชาลินี มาศรัตน์

231 ม.9 ต.อุดมทรัพย์

09-9474892

ผัดเผ็ดนก , แกงป่านก

27

บงกอเดียว

นายชาญศักดิ์ ศิลานันท์

ม.9 ต.อุดมทรัพย์

09-8485102

ก๋วยเตี๋ยวปลา

28

ป้าบุญล้อม

นางบุญล้อม ชาติเงี้ยว

123 ม.9 ต.อุดมทรัพย์

ลาบหมู , ต้มแซบ

29

ร้านอุไร

นางอุไร ระวังพรมราช

223 ม.9 ต.อุดมทรัพย์

06-2500589

ก๋วยเตี๋ยว , อาหารตามสั่ง

30

ร้านสมพร

นางสมพร สอนสระน้อย

96 ม.6 ต.อุดมทรัพย์

ก๋วยเตี๋ยว

31

ร้านบัวเผื่อน

นางบัวเผื่อน อุ่นสระน้อย

38 ม.6 ต.อุดมทรัพย์

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตก

32

ครัวอรพิน

นายประกอบ บุญแท้

115 ม.1 ต.วังหมี

ก๋วยเตี๋ยว , อาหารตามสั่ง

33

ต้นตอ

นายสมศักดิ์ ขุนองค์

7 ม.2 ต.วังหมี

ผัดเผ็ดหมูป่า

34

ทุมมาอาหารตามสั่ง

นางทุมมา แก้วพิกุล

41 ม.21 ต.วังหมี

ก๋วยเตี๋ยว , อาหารตามสั่ง

35

ครัวริมเขื่อน

นางกมลวรรณ ทองโสภณ

91 ม.10 ต.วังหมี

ปลาริมเขื่อนทอด , ยำตะไคร้

36

ร้านสวง

นางสวง เสาร์ศิริ

27 ม.5 ต.วังหมี

ก๋วยเตี๋ยว , อาหารตามสั่ง