WangNamKheo.com
วังน้ำเขียวดอทคอม      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศ ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

คลิ๊กอ่านรายละเอียด คลิ๊กอ่านรายละเอียด

โดย
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลไทยสามัคคี
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มกราคม 2547

   ติดต่อโครงการ "พัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลไทยสามัคคี" อำเภอ วังน้ำเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
  • โทร. 044-224964   โทรสาร. 044-224965

  หัวหน้าโครงการ
  • ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
  • โทร. 044-224700   โทรสาร. 044-224700
  • E-mail : thawatch@ccs.sut.ac.th

   ติดต่อ Webmaster : วังน้ำเขียวดอทคอม (Wangnamkheo.com)

  • รศ. ดร. อรรณพ วราอัศวปติ
  • โทร. 044-223147 หรือ 09-4249989   โทรสาร. 044-224187
  • E-mail :onnop@ccs.sut.ac.th