WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดนิทรรศการ และ บริการวิชาการ ในงานเบญจมาศบานในม่านหมอก 2548

 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน อำเภอวังน้ำเขียว โดยการนำของ ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร จัดนิทรรศการ และ บริการวิชาการ ในงานเบญจมาศบานในม่านหมอก ที่ อบต. ไทยสามัคคี

การจัดนิทรรศการ ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเบญจมาศ  การเพาะเห็ดหอม  เห็ดชนิดต่าง ๆ และ การแปรรูปเห็ด   การปลูกผักปลอดสารพิษ โดยเฉพาะผักสลัดต่าง ๆ รวมทั้งแจกเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการนำของ ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร   จัดนิทรรศการ และ บริการวิชาการ ในงานเบญจมาศบานในม่านหมอก ที่ อบต. ไทยสามัคคี อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา เมื่อ วันที่ 28 - 30 มกราคม 2548 ในภาพข้างบน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายอำเภอวังน้ำเขียว และ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้แวะเยี่ยมชมนิทรรศการของโครงการฯ

การจัดนิทรรศการ ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเบญจมาศ การเพาะเห็ดหอม เห็ดชนิดต่าง ๆ และ การแปรรูปเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ โดยเฉพาะผักสลัดต่าง ๆ รวมทั้งแจกเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง

การให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ในบริเวณ อำเภอวังน้ำเขียว
ในภาพล่างซ้าย  ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร หัวหน้าโครงการ กำลังให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร
ในภาพล่างขวา  นางสมประสงค์ ประธานกลุ่มผู้ปลูกเบญจมาศ ตำบลไทยสามัคคี มอบช่อดอกเบญจมาศ ให้แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขณะเยี่ยมชมนิทรรศการของโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร หัวหน้าโครงการ กำลังให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร นางสมประสงค์ ประธานกลุ่มผู้ปลูกเบญจมาศ ตำบลไทยสามัคคี มอบช่อดอกเบญจมาศ ให้แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา