WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


  ศูนย์สาธิตการเพาะ และ แปรรูปเห็ดหอม

บ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว รงเรือนผลิตเห็ดหอม บ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว

 พบกับการสาธิตการเพาะเห็ดหอม สินค้าขึ้นชื่อหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของ ตำบลไทยสามัคคี ซึ่งเป็นผลจากการเข้าไปดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากงานวิจัยการผลิตเห็ดหอมในพื้นที่อากาศไม่หนาวเย็น ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งให้การสนับสนุนการสร้างโรงผลิตก้อนเห็ดให้แก่ชุมชน จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กำหนดรูปแบบ วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์การผลิต สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และ จัดการฝึกอบรมโดยมีการนิเทศงานอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ ต.ไทยสามัคคีสามารถผลิตเห็ดหอมในที่ไม่หนาวเย็นได้ตลอดปี

เห็ดหอม  เป็นเห็ดเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง แต่เพาะเลี้ยงได้เฉพาะเขตที่มีอากาศหนาวเย็นเท่านั้น แต่ด้วยผลงานการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้พบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดหอมในพื้นที่ไม่หนาวเย็น รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์ทนร้อนที่กระตุ้นให้ออกดอกได้ง่าย การจัดการความชื้นในก้อนเห็ดเลียนแบบธรรมชาติ การกระตุ้นการออกดอกด้วยความเย็น 10 องศาเซลเซียส เป็นต้น และได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวไปทดสอบการผลิตในลักษณะธุรกิจในระดับเกษตรกร ณ บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อปี 2542-2543 ปรากฏว่าได้ผลดี
 และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเทคโนโลยี ดังกล่าวสำหรับการผลิตเห็ดหอมในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนยิ่งขึ้น ปี 2546 ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบต้นแบบหมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดหอม เพื่อทดสอบและขยายผลต่อ ไปอีกยังพื้นที่ บ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว ภายใต้การสนับสนุนของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ผลจากความร่วมมือของทุกฝ่ายพบว่าเกษตรกรสามารถผลิตและทำธุรกิจชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยเกษตรกรกว่า 20 ราย สามารถยึดการเพาะเห็ดหอมเป็นอาชีพหลักได้ ถือว่าพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
เห็ดหอมสดจากหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ และบุไทร ต.ไทยสามัคคี จึงขึ้นชื่อ เป็นที่รู้จักในเวลาไม่นานในฐานะสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลายเป็นหนึ่งในเมนูสุขภาพของผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหารในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมักเรียกหาติดไม้ติดมือกลับบ้าน ในราคาจำหน่าย กก.ละ 180 - 200 บาท และขณะนี้ผลผลิตไม่เพียงพอจำหน่ายให้กับตลาดเนื่องจากมีความต้องการสูงมาก

โรงเรือนผลิตเห็ดหอม บ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว  เห็ดหอม สินค้าขึ้นชื่อหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของ ตำบลไทยสามัคคี

 การแปรรูปเห็ด นอกจากการผลิตแล้ว ทางคณะทำงานยังจัดฝึกอบรม การใช้เห็ดในการประกอบอาหารเมนูต่าง ๆ รวมทั้งการแปรรูปเห็ดให้ แก่ชุมชนเพื่อใช้สามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

จัดฝึกอบรม การใช้เห็ดในการประกอบอาหารเมนูต่าง ๆ รวมทั้งการแปรรูปเห็ด

 ติดต่อขอเข้าชม และ ศึกษาเรียนรู้ หรือ เจราจาธุรกิจ ได้ที่

1. ศูนย์สาธิตการผลิตเห็ดหอม บ้านสุขสมบูรณ์
 หมู่ 2 บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
 ประธานกลุ่ม นางไสว พูนณรงค์ โทร. 01-9664152
2. ศูนย์สาธิตการผลิตเห็ดหอม บ้านบุไทร
 หมู่ 4 บ้านบุไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
 ประธานกลุ่ม นายสมบูรณ์ สิงกิ่ง โทร. 09 - 2853044

การเดินทาง การเดินทางสู่ ตำบล ไทยสามัคคี โดยรถยนต์สามารถมาได้ 2 ทาง คือ

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางองครักษ์-นครนายก-ปราจีนบุรี ระยะทางรวมประมาณ 200 กิโลเมตร ถึงสี่แยกกบินบุรีใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 (กบินทร์บุรี- วังน้ำเขียว - นครราชสีมา) อีกประมาณ 55 กิโเมตร ก็จะถึงตลาดศาลเจ้าพ่อ (ตลาด 79) อำเภอวังน้ำเขียว เลยมาอีก 4 กิโลเมตร ที่หลักกิโลเมตร 59 ให้แยกขวาเข้า บ้านบุไผ่ และ ไทยสามัคคี ที่ห่างจากถนน 304 ประมาณ 6 กิโลเมตร ขับขี่สะดวกสบายตลอดเส้นทาง
เส้นทางที่ 2 จากนครราชสีมาใช้เส้นทางปักธงชัย - วังน้ำเขียว ตามถนนสาย 304 ระยะทาง 80 กิโลเมตร หลังจากผ่านที่ทำการของอำเภอ และ โรงพยาบาลวังน้ำเขียวมา ที่หลักกิโลเมตร 59 ให้แยกซ้าย เข้า บ้านบุไผ่ และ อบต. ไทยสามัคคี ห่างจากถนน 304 ประมาณ 6 กิโลเมตร เส้นทางสะดวกขับสบายตลอดเส้นทาง

แผนที่ คลิ๊ก ดูแผนที่เดินทาง