WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


  ณ อบต. ไทยสามัคคี
ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขา
อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 ณ อบต. ไทยสามัคคี

 เส้นทางการแข่งขัน ระยะทาง 30 กม. จะเป็นลักษณะกึ่งวิบาก

 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ที่ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา ที่ได้ชื่อว่า  สวิสเซอร์แลนด์ แดนอีสาน  ท่านจะได้สัมผัสอากาศเย็นสบาย ทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดเส้นทาง อย่างที่ท่านไม่เคยสัมผัสที่ใดมาก่อน ท่านจะรู้สึกประทับใจ และมีความรู้สึกตื่นเต้นตลอดเส้นทางในการแข่งขัน เส้นทางแข่งขัน ระยะทาง 30 กม. จะเป็นลักษณะกึ่งวิบาก

สัมผัสอากาศเย็นสบาย  ทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดเส้นทาง  อย่างที่ท่านไม่เคยสัมผัสที่ใดมาก่อน

  โดยกำหนดจุด Start ที่ หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตาม ถนน ไทยสามัคคี - สุขสมบูรณ์ ผ่านหมู่บ้าน โรงเรียน และ วัดไทยสามัคคี ผ่านแปลงดอกเบญจมาศที่เหลืองอร่ามรายทางบ้าน บุไผ่ แล้ว แยกซ้าย ที่ระยะทาง ประมาณ 4 กม. เข้าทางห้วยใหญ่เหนือ ซึ่งเป็น ถนนลูกรัง และ เริ่มลาดขึ้นเขา ผ่าน ไร่ภูน้ำค้าง และ ชมผาชมตะวัน อันสวยงามยามบ่าย ที่แสงแดดส่องรำไร ลัดเลาะอ่างเก็บน้ำคลองกระทิง ผ่านหมู่บ้าน สวนยางพารา แล้วลาดลงเนิน ออกสู่ ถนน ไทยสามัคคี - สุขสมบูรณ์ อีกครั้ง หลังผ่านมาได้ เกือบ 15 กม. แล้วเลี้ยวขวา ผ่าน สวนวังน้ำ มาหักมุมที่ รั้วฟาร์มโคนมบ้านสุขสมบูรณ์ เข้าสู่ ถนนลูกรังอีกครั้ง เฉียดฉิวหน้าแปลงผักปลอดสารพิษ และ สวนองุ่น ไร่ข้าวโพดหวานคลองไทร โนนสะอาด ไปทางอ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก ตะลุยลงลำธารน้ำใส ผ่านหมู่บ้านโฮมสเตย์ของบุไทร เมื่อมาได้ ประมาณ 22 กม. ก็เลี้ยวขวาออก ถนนลูกรังอีกครั้ง ผ่านหมู่บ้านคลองย่าโม มาออกสู่ ถนนไทยสามัคคี - สุขสมบูรณ์ อีกครั้ง ที่ข้าง ฟาร์มหมู และ กลุ่มปลูกเบญจมาศ ไทยสามัคคี แล้วจึงเลี้ยวซ้ายย้อนกลับมา ที่จุด Finish ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคี รวมระยะทางประมาณ 30 กม.

 ชมผาชมตะวัน อันสวยงามยามบ่าย ที่แสงแดดส่องรำไร  ลัดเลาะอ่างเก็บน้ำคลองกระทิง ผ่านหมู่บ้าน สวนยางพารา แล้วลาดลงเนิน
 รั้วฟาร์มโคนมบ้านสุขสมบูรณ์  เข้าสู่ ถนนลูกรังอีกครั้ง  อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก  ตะลุยลงลำธารน้ำใส

 วัน เวลา รับสมัคร
 ทุกวันทำการ เวลา 08.00 - 16.00 น. ที่ อบต.ไทยสามัคคี โทร. 0-4424-9654
 วันแข่งขัน (วันที่ 1 ก.พ.2547) เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ สนามแข่งขัน

    คลิ๊กใบสมัคร ที่นี่

 กำหนดการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
เวลา 08.00 น. รับสมัคร ลงทะเบียน
เวลา 09.30 น. กรรมการชี้แจงกติกาการแข่งขัน
เวลา 12.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 13.00 น. เริ่มทำการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
เวลา 16.00 น. พิธีมอบรางวัล / พิธีปิดการแข่งขัน

 จุด START & FINISH  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี

 รางวัลและของที่ระลึก
 1. ผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกท่าน จะได้รับของที่ระลึก
 2. ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ประเภทชายทุกรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล
 3. ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ประเภทหญิงทุกรุ่น จะได้รับถ้วยรางวัล
 4. นักกีฬาผู้เข้าแข่งขันรับเหรียญรางวัลเฉพาะ 300 ท่านแรก

 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ในเส้นทาง
1. แปลงดอกเบญจมาศตลอดเส้นทางเข้าหมู่บ้าน
2. ศูนย์เพาะเห็ดหอมบ้านบุไทร / บ้านสุขสมบูรณ์
3. แปลงผักปลอดสารพิษ และ ผักไร้สารพิษ
4. อ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก / ห้วยขมิ้น / สุขสมบูรณ์
5. ผาชมตะวัน น้ำตกห้วยใหญ่ใต้

 กติกาการแข่งขัน
1. ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเป็นบรรทัดฐาน
ทั้งนี้ดัดแปลงบางข้อเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเหตุการณ์โดยคำนึงถึงความยุติธรรมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย
4. การนับอายุสำหรับการแบ่งรุ่นการแข่งขันให้ใช้ พ.ศ. 2547 ลบด้วย พ.ศ.เกิดของผู้เข้าแข่งขัน
5. ต้องเตรียมหลักฐานเอกสารแสดงปีเกิด (ฉบับจริงที่ ออกโดยหน่วยงานราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
6. การประท้วงต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อกรรมการภายใน 15 นาที หลังจากการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการพร้อมเงินประกัน 1,000 บาท ถ้าการประท้วงนั้นเป็นผล จึงจะคืนเงินประกันให ้

 ประเภท รุ่นการแข่งขัน และ ค่าสมัคร
ชาย หญิง
1. ทั่วไป 1. ทั่วไป
2. ไม่เกิน 18 ปี 2. ไม่เกิน 18 ปี
3. 30 - 34 ปี 3. 30 - 34 ปี
4. 35 - 39 ปี 4. 35 ปีขึ้นไป
5. 40 - 44 ปี
6. 45 - 49 ปี
7. 50 ปีขึ้นไป

  ค่าสมัคร 300 บาท

การเดินทาง การเดินทางสู่ที่ทำการ อบต. ไทยสามัคคี โดยรถยนต์สามารถมาได้ 2 ทาง คือ
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางองครักษ์-นครนายก-ปราจีนบุรี ระยะทางรวมประมาณ 200 กิโลเมตร ถึงสี่แยกกบินบุรีใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 (กบินทร์บุรี- วังน้ำเขียว - นครราชสีมา) อีกประมาณ 55 กิโเมตร ก็จะถึงตลาดศาลเจ้าพ่อ (ตลาด 79) อำเภอวังน้ำเขียว เลยมาอีก 4 กิโลเมตร ที่หลักกิโลเมตร 59 ให้แยกขวาเข้า บ้านบุไผ่ และ ไทยสามัคคี ที่ห่างจากถนน 304 ประมาณ 6 กิโลเมตร ขับขี่สะดวกสบายตลอดเส้นทาง
เส้นทางที่ 2 จากนครราชสีมาใช้เส้นทางปักธงชัย - วังน้ำเขียว ตามถนนสาย 304 ระยะทาง 80 กิโลเมตร หลังจากผ่านที่ทำการของอำเภอ และ โรงพยาบาลวังน้ำเขียวมา ที่หลักกิโลเมตร 59 ให้แยกซ้าย เข้า บ้านบุไผ่ และ อบต.ไทยสามัคคี ห่างจากถนน 304 ประมาณ 6 กิโลเมตร เส้นทางสะดวกขับสบายตลอดเส้นทาง

แผนที่ไป อบต. ไทยสามัคคี คลิ๊ก ดูแผนที่เดินทาง