WangNamKheo.com Logo
มาวังน้ำเขียวที่เดียว เที่ยวได้หลายอย่าง
เมนูหลัก       หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                 ทบวงมหาวิทยาลัย
ท่องเที่ยว.... สวิสเซอร์แลนด์ แดนอีสาน

มาวังน้ำเขียวที่เดียว เที่ยวได้หลายอย่าง = Wangnamkheo for.... Health...Eco...Agro...and...Traditional Tourism ( HEAT )

งานสงกรานต์ และ งานวันผู้สูงอายุ ของ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นงานที่ทาง อบต. ไทยสามัคคี ร่วมกับ ทางอำเภอ วังน้ำเขียว จึงได้จัด งานระหว่างวันที่ 13- 14 เมษายน ของทุกปี

ชื่อ งานประเพณีสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ

ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) ไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว โทร. 044-228238 Fax. 044-249654

ประเภท การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ งานประเพณี


งานสงกรานต์ และ งานวันผู้สูงอายุ ของ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นงานที่ทาง อบต. ไทยสามัคคี ร่วมกับ ทางอำเภอ วังน้ำเขียว จึงได้จัด งานระหว่างวันที่ 13- 14 เมษายน ของทุกปี โดยถือว่าเป็นงานประจำปีที่สำคัญงานหนึ่ง ในงานจะประเพณีการขนทราย เข้าวัด เพื่อนำมาก่อเป็นเจดีย์ทราย ซึ่งมีหลากหลายขนาด และ รูปแบบ มีการตบแต่งด้วยธงหลากสี และ ประดับด้วยดอกไม้นานาชนิด ตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ ของผู้มีจิตกุศล ในตอนเช้าของวันที่ 13 จะมีการทำบุญตักบาตร และ ไปวัดเพื่อรับศีลรับพร ตลอดจนการฟังเทศ ฟังธรรม จากพระเถระ ชั้นผู้ใหญ่ รูปแบบแผนภูมิการกลับรายการ ในตอนสายจะมีการจัดขบวนแห่ ประกอบด้วยรถบุพชาติ ที่ตบแต่งกันอย่างสวยงาม พร้อมริ้วขบวนของแต่ละตำบล พร้อมกับการประกวด นางนพมาศ ที่นั่งมาในรถบุพชาติด้วย โดยจะแห่มาจากด้านศาลเจ้าพ่อ มาตามถนนสาย หลัก 304 ผ่านบริเวณ ตลาด กม. 79 จนกระทั่งถึงบริเวณ อบต. วังน้ำเขียว ซึ่งจะเป็นที่จัดงานหลัก และ ประกอบพิธีต่าง ๆ โดยมีทั้งพิธีสงฆ์ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และ บุคคลสำคัญทั้งภาครัฐ และ เอกชน ในท้องถิ่น รูปแบบกราฟยอดนิยมสำหรับการเทรด มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจัดนิทรรศการทางวิชาการ และ การออกร้านจำหน่ายผลิตผลสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ มากมาย

งานวันผู้สูงอายุ ของ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน ถัดจากวันสงกรานต์ ของทุกปี โดยจะมีพิธีทางศาสนา และ การทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมกับการขอพรจากผู้สูงอายุ (อายุมากว่า 70 ปี)ในตำบลและหมู่บ้าน เสร็จแล้วก็จะมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ โดยกำนัน และ ประธาน อบต. ไทยสามัคคี พร้อมทั้งมีการละเล่น สนุกสนานต่างๆ ของทั้งผู้สูงอายุ และ ลูกหลานในตำบล

ผลิตภัณฑ์ มีการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และ ผลิตผลทางการเกษตรแปรรูปมากมาย มีการจำหน่ายอาหาร รวมทั้งอาหารพื้นเมืองต่าง ๆ ตลอดงาน

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สายนครราชสีมา-วังน้ำเขียว-ชลบุรี เป็นเส้นทางหลักที่ผ่านอำเภอวังน้ำเขียว และ ใช้ในการติดต่ออำเภอใกล้เคียง การเดินทางจากกรุงเทพ มายังฉะเชิงเทราก่อน ด้วยเส้นทางมอเตอร์เวย์ หรือ โดยถนนสุวินทวงษ์ก็ได้ แล้วใช้เส้นทาง ถนน 304 มุ่งสู่สี่แยกกบินทร์บุรี รวมประมาณ 180 กิโลเมตร จากแยกกบินทร์บุรีนี้ไปถึงวังน้ำเขียว อีก 60 กิโลเมตร เป็นเส้นทางลาดขึ้นเขาสวยงาม ถ้ามาจากจังหวัดนครราชสีมา ตามถนน 304 ผ่านอำเภอปักธงชัย ถึงอำเภอวังน้ำเขียว ระยะทางประมาณ 79 กิโลเมตร

แผนที่ คลิ๊ก ดูแผนที่เดินทาง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ของ อำเภอวังน้ำเขียว ( Wang Nam Kheo )
จังหวัดนครราชสีมา ควรประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก ได้แก่
การปลูกผักไร้สารพิษ 1. การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ และ แหล่งวัฒนธรรม เพื่อการพักผ่อน และการเรียนรู้ วิชาการรักษาสุขภาพกายใจ ได้รับความเพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) 'งานเบญจมาศบานในม่านหมอกหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร ฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อชื่นชมความสวยงาม ควาสำเร็จ และเพลิดเพลินในแหล่งเกษตรกรรมนั้น รูปแบบกราฟสำหรับการเทรด บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น
4. การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (Traditional and Cultural Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ในรอบปี ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆจัดขึ้น ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียศิลป์ มีความรู้ ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมการจัดการการท่องเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ที่ วังน้ำเขียว

สรุปการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ของ อำเภอวังน้ำเขียว ( Wang Nam Kheo )
มาวังน้ำเขียวที่เดียว เที่ยวได้หลายอย่าง = Wangnamkheo for.... Health...Eco...Agro...and...Traditional Tourism ( HEAT )

ชม แปลงผลิตและการสาธิตการปลูก "เบญจมาศ" นานาพันธ์ หลากหลายสีสัน กว่า 20 สายพันธุ์  

ชม การสาธิตการเพาะเห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดโคนญี่ปุ่น สินค้าขึ้นชื่อหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทยสามัคคี

ชม แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยเฉพาะผักสลัดต่างประเทศกว่า 10 สายพันธุ์

ชื่นชม  กับธรรมชาติที่สวยงาม โดยการค้างคืนในผืนป่า ศึกษาพงไพร กางเต็นท์พักแรมในป่าลานผืนสุดท้าย ศึกษาร่องรอยสัตว์ป่าที่เริ่มกลับมา ชมนกมากกว่า 250 ชนิด

รักษ์สุขภาพ รักวังน้ำเขียวเว็บเด่นสัปดาห์นี้
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์

เทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรม

เว็บน่าสนใจ